plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Specjalistyczny Kurs Języka Polskiego

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Specjalistyczny kurs języka polskiego

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć znajomość języka polskiego w wybranej specjalności związanej z przyszłą pracą

Celem kursu jest:

  1. Podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego.

Kurs rozwija umiejętności płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej zarówno w życiu codziennym jak i podczas studiowania. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym.

 

 

  1. Rozwijanie słownictw specjalistycznego.

 

Program zajęć obejmuje naukę słownictwa branżowego niezbędnego w pracy. Do wyboru profile:

– medyczny

– społeczno – ekonomiczny

– społeczno – przyrodniczy

– humanistyczny

 

  1. Zapoznanie z kulturą polską.

 

Zajęcia w interesujący dla kursantów sposób przybliżają nie tylko zagadnienia związane z gramatyką języka polskiego, ale również poszerzają znajomość zwyczajów, tradycji i kultury Polskiej. Program kursu uzupełniają wycieczki, pozwalające na poznanie atrakcji turystycznych Lubelszczyzny.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, kopia dowodu wpłaty.

Do wyboru:

Kurs 80 godzin trwający 15 dni W tym: 40 godz. kurs ogólny języka polskiego, 20 godzin treningu języka specjalistycznego z wybranej dziedziny, 20 godzin poświęconych kulturze polskiej.

Koszt: 1600zł

Kurs 160 godzin  trwający 30 dni W tym: 100 godz. kurs ogólny języka polskiego, 40 godzin treningu języka specjalistycznego z wybranej dziedziny. 20 godzin poświęconych kulturze polskiej.

Koszt: 2900zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content