plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kurs języka angielskiego w pielęgniarstwie

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Kurs „Angielski w Pielęgniarstwie

Cena:

60 godz. /2 semestry – 600 zł

Program kursu:
1) rozwoj umiejętności językowych w zakresie wszystkich sprawności:
• czytania,
• mówienia,
• pisania
• słuchania
2) zagadnienia medyczne,
3) autentyczny język medyczny wykorzystywany w praktycznych ćwiczeniach komunikacyjnych,
4) doskonalenie umiejętności leksykalnych potrzebnych w pracy z pacjentem, w szpitalu, klinice, w centrum rehabilitacji takich jak: przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie, wykonywanie prostych testów diagnostycznych itp. Słownictwo fachowe występujące w tekstach do analizy dotyczy m.in. anatomii, symptomów chorobowych, różnych urazów, typów ran, chorób zakaźnych, testów diagnostycznych oraz rodzajów leków.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego.

Rozpoczęcie kursu po uformowaniu grupy (minimum 10 osób)

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, dyplom ukończenia szkoły średniej, zdjęcie kandydata (35mm x 45mm), potwierdzenie dokonania opłaty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content