plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konsultacje

Dr Agnieszka  Bartoszek 

Uniwersytet Medyczny

ul. Chodźki 6 (zakład ortopedii)

*

 

Dr Anna Goliszek

Katedra Ekonomii i Organizacji Agrobiznesu
Lublin, Felin, ul. Dobrzyńskiego, pokój 29

*

Dr Agnieszka Lewicka-Zelent

Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS

ul. Narutowicza 12, pokój 28

 

*

Mgr Iwona Majewska

„Adaptacja funkcjonalna niewidomych”
Ośrodek dla dzieci niewidomych
Lublin, ul. Hirszfelda 6

*

Dr Tomasz Saran 

Akademickie Centrum Fizjoterapii
Lublin, ul. Chodźki 31

*

Prof. Leszek Szczepański

Ośrodek badań klinicznych
Lublin, ul. Krucza 5

 

*

Dr Filip

 

Katedra Genetyki Medycznej
Lublin, ul. Radziwiłowska 11, Plac Litewski, 1 piętro

Skip to content