plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Język polski – Medyczny

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na specjalistyczny kurs języka polskiego

Do wyboru:
Język polski w kosmetologii
fizjoterapii
pielęgniarstwie.

Zajęcia będą skoncentrowane na kluczowych umiejętnościach dla nauczania języka polskiego.
Uczestnicy kursu posiądą umiejętność:
– posługiwania się leksyką branżową,
– płynnego i spontanicznego wypowiadania się, rozmowy w pracy,
– rozumienia różnorodnych tekstów mówionych i pisanych związanych z branżą,
– pisania tekstów użytkowych (życiorys, list motywacyjny, podanie, ogłoszenie, skarga, reklamacja, zaproszenie, życzenia).
– posługiwania się językiem w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,
– budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych poprawnych gramatycznie i ortograficznie.
Zalety kursu:
Duża dawka słownictwa niezbędnego w pracy w wybranym zawodzie
Interesujące zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
Materiały do nauki języka w cenie kursu
Certyfikat po zakończeniu nauki.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 600 ZŁ

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content