plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Język Niemiecki – Branża Turystyczna

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Kurs “Język niemiecki w branży turystycznej”

Kurs składający się z dwóch części:

a) Język niemiecki turystyczny – wersja ogólna
b)Język niemiecki dla Specjalistów ds. Informacji Turystycznej

Specjalistyczny kurs (60 godzin lekcyjnych) przeznaczony jest dla osób pragnących poznać słownictwo dotyczące branży turystyczno-hotelarskiej. Kurs został stworzony z myślą o pracownikach biur podróży, pracownikach działu obsługi klienta w hotelach, pilotach wycieczek, rezydentach, pracownikach branży gastronomicznej sanatoriów, domów opieki społecznej i dietetykach.
Podczas kursu oferowany jest słowniczek do doskonalenia języka niemieckiego zawodowego (zebrane słownictwo z każdej jednostki lekcyjnej).

Często stosowane są elementy dwujęzyczności na zajęciach – terminologia tłumaczona jest z języka niemieckiego na język angielski i odwrotnie.

Podczas kursu wykorzystywane są różne metody nauczania: metoda bloków tematycznych, komponent e-learningowy, metoda bezpośrednia i metoda komunikacyjna.

Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną. Świadectwo ukończenia kursu sporządzone jest w języku polskim i niemieckim.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 600 ZŁ

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content