plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pielęgniarstwo – Dla Studenta

DLA STUDENTA

[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ ANKIETY ‏‏‎ ” desc=”Ankiety na temat odbytych zajęć”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fwssp.edu.pl%2Fegzamin-dyplomowy%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ EGZAMIN DYPLOMOWY ” desc=”Informacje na temat egzaminów dyplomowych”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ ERASMUS + ” desc=”Informacje na temat możliwości programu Erasmus”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fwssp.edu.pl%2Fodziez-ochronna%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ ODZIEŻ OCHRONNA ” desc=”Mundurki oraz obuwie medyczne”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fwssp.edu.pl%2Fpielegniarstwo-opieka-zdrowotna%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ OPIEKA ZDROWOTNAI UBEZPIECZENIE” desc=”Opieka zdrowota oraz ubezpieczenie”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ OPIEKUNOWIE ” desc=”Lista aktualnych opiekunów poszczególnych lat.”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fakademia-pol.edu.pl%2Fpielegniarstwo-plany%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ PLANY ” desc=”Plany studiów oraz harmonogramy”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ SPRAWY
BIEŻĄCE ‏‏‎
” desc=”Aktualne sprawy w katedrze Pielęgniarstwa”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fwssp.edu.pl%2Fpielegniarstwo-zajecia-praktyczne-i-praktyki-zawodowe%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎PRAKTYKI ” desc=”Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe”]
Skip to content