plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

02.12.2016 Wizyta wykładowców z Mount Kenya University w ramach programu Erasmus+

W dniach 2-6.12.2016 Uczelnię naszą odwiedzają wykładowcy z uczelni partnerskiej w Kenii – Mount Kenya University. W ramach wizyty przeprowadzą wykłady dla studentów naszej uczelni.

W pierwszym dniu wizyty odbyło się spotkanie z Władzami Uczelni i Wydziału, na którym omawiane były szczegóły wspólnych projektów. W kolejnych dniach zaplanowane zostały spotkania z wykładowcami, koordynatorami programów i zespołem ds. projektów międzynarodowych w zakresie turystyki i biznesu. Ponadto goście przeprowadzili serię wykładów dla studentów naszej Uczelni.

 

 

Skip to content