plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Turystyka Dziekanat

DZIEKANAT

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Mateusz Stefanek

Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych

KIERUNEK TURYSTYKA
prof. dr hab. Mariusz Korczyński
dr Sławomir Kula

 

Kierownik Dziekanatu

Iwona Habdas

Pracownicy Dziekanatu

Magda Futa

[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ SPRAWY
STUDENCKIE
„]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ PRZEPISYWANIE
OCEN
” desc=”Informacje na temat zasad przepisywania ocen”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ WZORY PODAŃ ” desc=”Wzory podań do pobrania”]
Skip to content