plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Harmonogram Roku

ZARZĄDZENIE NR 208 REKTORA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie Statutu AWP oraz Regulaminu studiów w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2022/2023.

 

§1

 1. Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się w dniu 1 października 2022 r. i trwa do 30 września 2023 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

§2

I. Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2022 r. i trwają do 03 lutego 2023 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 22.12.2022 r. do 06.01.2023 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • zajęcia na studiach polskojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 09.01.2023 r., studia niestacjonarne – 07.01.2023 r.
 • zajęcia na studiach anglojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 09.01.2023 r.
 • od 04.02.2023 r. do 17.02.2023 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2023 r.

§3

II. Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne na studiach polskojęzycznych rozpoczynają się w dniu 17 lutego 2023 r., natomiast na studiach anglojęzycznych rozpoczynają się 01.03.2023 r. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim trwać będą do 25 czerwca 2023 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 06.04.2023 r. do 12.04.2023 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 26.06.2023 r. do 09.07.2023 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 11- 24.09.2023 r.

§4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 10.07. do 30.09. 2023 r.

W tym okresie przewidziane są: praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

§5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2023 r.

§6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 23.07.2023 r. lub w II terminie do dnia 30.09.2023 r.

§7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022r., 02.11.2022r.,  02.05.2023r., 09.06.2023 r.

§8

 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Skip to content