plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Warunki finansowe Studenci

Każdemu z uczestników programu Erasmus+ przysługuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów itp.

Na rok 2014/2015 całkowita wysokość stypendiów wynosi odpowiednio:

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Kraje wchodzące w skład grupy

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria, Włochy

Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Chorwacja, Czechy, Islandia, Turcja

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Miesięczna stawka stypendialna SMS (studia)

500* €

400* €

300* €

Miesięczna stawka stypendialna SMP (praktyka)

600 €

500 €

400 €

* W przypadku wyjazdów na studia studenci uprawnieni do stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Ostateczna kwota stypendium wynika z długości pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Przy określaniu okresu pobytu zostanie uwzględniony c\s trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt.

Skip to content