plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Pielęgniarstwo – Dziekanat

DZIEKANAT

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Marian Przylepa, prof. WSSP

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska

e-mail: k.jakubowska@wssp.edu.pl
POKÓJ NR 73
DYŻUR – SPRAWY STUDENCKIE
Wtorek, Czwartek 13.00 – 15.00

Kierownik Dziekanatu

Małgorzata Palusińska

Pracownicy Dziekanatu

mgr Izabela Gauda

Kontakt:

tel.: 81 740 25 39
adres e-mail: pielegniarstwo@wssp.edu.pl

DZIEKANAT PRZYJMUJE STUDENTÓW
od wtorku do soboty
w godz. 9:00 – 14:00

[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ SPRAWY
STUDENCKIE
“]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ PRZEPISYWANIE
OCEN
” desc=”Informacje na temat zasad przepisywania ocen”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fwssp.edu.pl%2Fpielegniarstwo-wzory-podan%2F” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ WZORY PODAŃ ” desc=”Wzory podań do pobrania”]
Skip to content