plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kurs języka angielskiego w fizjoterapii

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Kurs „angielski w fizjoterapii"

Cena:

60 godz. /2 semestry – 600 zł

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub planują pracę w branży medycznej, a w szczególności zajmują się fizjoterapią i chcą podnieść poziom kompetencji językowych w środowisku zawodowym.

Program kursu:
1) Prezentacji struktur i rozwoju umiejętności językowych w zakresie wszystkich sprawności:
o czytania,
o mówienia,
o pisania
o słuchania
1) Szerokie spektrum zagadnień medycznych prezentowanych z perspektywy osób z dużym doświadczeniem zawodowym.
2) Autentyczny język medyczny wykorzystywany w praktycznych ćwiczeniach komunikacyjnych.
3) Doskonalenie umiejętności potrzebnych w pracy.
4) Fachowe słownictwo.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, kopia dowodu wpłaty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content