plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Kosmetologia – Dziekanat

DZIEKANAT

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Marian Przylepa, prof. WSSP

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

KIERUNEK KOSMETOLOGIA
dr n. biol. Małgorzata Gorzel, prof. WSSP

 

Kierownik Dziekanatu

Małgorzata Palusińska

Pracownicy Dziekanatu

Izabela Gauda

Kontakt:

tel.: 81 740 25 39
adres e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

DZIEKANAT PRZYJMUJE STUDENTÓW
od wtorku do soboty
w godz. 9:00 – 14:00

[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ SPRAWY
STUDENCKIE
“]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ PRZEPISYWANIE
OCEN
” desc=”Informacje na temat zasad przepisywania ocen”]
[interective_banner effects=”effect-apollo” url=”” titlesize=”20″ descsize=”25″ clr=”#fcfcfc” titlesizembl=”14″ image_id=”43318″ bgclr=”#144fa8″ title=” ‏‏‎ WZORY PODAŃ ” desc=”Wzory podań do pobrania”]
Skip to content