plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kynoterapia (Dogoterapia)

Współczesny świat niesie dla człowieka szereg zagrożeń. Rozwój przemysłu, starzenie się społeczeństwa, informatyzacja, automatyzacja, zmiana stylu życia i dieta powoduje, że człowiekowi nie tylko niepełnosprawnemu coraz bardziej potrzebne i konieczne są różnorodne działania usprawniające ich funkcjonowanie w zakresie fizycznym, psychicznym jak i społecznym.

Dlatego też Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie organizuje studia podyplomowe – KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA).

Celem studiów jest wyposażenie uczestników we wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne do prowadzenia działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z wykorzystaniem psa. W trakcie trzy semestralnych studiów kwalifikacyjnych student realizuje program dający uprawnienia pedagogiczne oraz kynoterapeuty. Osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, mogą zrealizować treści programowe studiów tylko w zakresie kynoterapii oraz pedagogiki specjalnej.

Problematyka studiów z zakresu kynoterapii obejmuje między innymi, zagadnienia prawne, standardy, bezpieczeństwo, formy pracy z psem, duży obszar różnorodnych metodyk oraz przedmioty wymagane do uzyskania uprawnień pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Powyższe zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie WSSP oraz wysokiej klasy specjalistów, praktyków.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: uprawnienia kynoterapeuty oraz uprawnienia pedagogiczne.

Na studia zapraszamy absolwentów wszystkich rodzajów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich mających predyspozycje do tego rodzaj pracy.

 

Dodatkowe informacje:

Studia trwają 3 semestry, istnieje możliwość zrealizowania ich w przeciągu jednego roku akademickiego.

350 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych i 70 godzin praktyk kynoterapeutycznych

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Kynoterapia

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08

Leave a Reply

Skip to content