plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Hipologia i jeździectwo

Celem dwusemestralnych studiów „Hipologia i jeździectwo” jest wyposażenie  słuchaczy w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie chowu i hodowli koni oraz ich jeździeckiego użytkowania.

Studia prowadzone są na kierunku „Fizjoterapia” oraz „Turystyka i Wychowanie Fizyczne”, dlatego oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu hipologii i jeździectwa, absolwenci mogą być również wyposażeni w wiedzę w zakresie usług związanych z organizacją rekreacji i sportu jeździeckiego oraz usług agroturystycznych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej).

W ramach studiów oprócz bogatego programu teoretycznego przewidziany jest atrakcyjny program praktyczny w nowoczesnym ośrodku jeździeckim „Fidelius” k/Lublina, a także w stadninach koni, stadach ogierów i na Torach Wyścigowych.

W trakcie trwania studiów słuchacze o odpowiednich umiejętnościach jeździeckich (min. Brązowa odznaka jeździecka) mogą uzyskać uprawnienia sędziego jeździectwa III klasy, Instruktora Jeździectwa Powszechnego ewentualnie Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ, a osoby mniej zaawansowane w zakresie jeździectwa mogą być przygotowywane do egzaminu na brązową bądź srebrną odznakę jeździecką, w ramach programu studiów.

Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Ośrodku Jeździeckim „Fidelius” k/Lublina oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i podczas zawodów jeździeckich.

Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń zapraszani są pracownicy naukowi Uniwersytetów Przyrodniczych, Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej, trenerzy i sędziowie międzynarodowi.

Studia kończą się egzaminem komisyjnym, którego zdanie upoważnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, legitymacji sędziego III klasy w jeździectwie, ewentualnie Instruktora Jeździectwa Powszechnego lub Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ.

O przyjęcie na studia podyplomowe „Hipologia i jeździectwo” mogą ubiegać się absolwenci wszystkich wyższych uczelni. Na wniosek Polskiego Związku Jeździeckiego lub Polskiego Związku Hodowców Koni mogą zostać przyjęte osoby z wykształceniem średnim, bez prawa otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Osoby te mogą otrzymać zaświadczenie o odbytym szkoleniu w WSSP w Lublinie.

Ponadto absolwenci nabywają uprawnienia rolnicze.

Studia trwają dwa semestry obejmując 240 godzin

Wpisowe: 100 zł.

Czesne za semestr: 1600 zł.

STUDIA PODYPLOMOWE

Hipologia i jeździectwo

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08
Skip to content