plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Hipnoza i hipnoterapia

Hipnoza jest wykorzystywana już od starożytności, ale dopiero od niedawna jest ona badana. Od jakiego czasu jest ona nauczana w Stanach Zjednoczonych w ramach studiów, a od teraz również w Polsce istnieje możliwość studiowania jej w ramach Podyplomowych studiów z hipnozy i hipnoterapii.

 

Dlaczego warto uczyć się hipnozy i hipnoterapii? Ponieważ w zaledwie kilka sesji jesteśmy w stanie pomóc klientowi z wieloma jego problemami, z którymi nie był w stanie poradzić sobie przez wiele lat. Ponadto jesteśmy w stanie nauczyć klienta wielu umiejętności (np. hipnotyczne znieczulenie), które znacząco mogą ułatwić jego życie.

 

Cele studiów

Po ukończeniu studiów absolwent:

 1. wie czym jest hipnoza i hipnoterapia oraz zna obszary jej zastosowania.
 2. umie wytłumaczyć czym jest hipnoza.
 3. wprowadza większość klientów do głębokiej hipnozy w czasie nie dłuższym niż cztery minuty.
 4. umie dobrać odpowiednie sposoby indukowania hipnozy dla poszczególnych klientów.
 5. prowadzi hipnozę w sposób profesjonalny, dzięki czemu jest w stanie pomóc między innymi z następującymi problemami:
  1. fobiami,
  2. nałogami,
  3. problemami bólowymi (np. bóle chroniczne, fantomowe),
  4. zaburzeniami lękowymi,
  5. problemami emocjonalnymi,
  6. nadwagą,
  7. zaburzeniami snu.
 6. fachowo wykorzystuje techniki hipnozy rozwojowej.
 7. jest w stanie nauczyć swoich klientów technik autohipnozy.
 8. stosuje hipnozę i hipnoterapię w sposób etyczny.
 9. ma pozytywny stosunek do hipnozy i hipnoterapii.
 10. promuje rzetelną wiedzę na temat hipnozy i hipnoterapii.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 1. Wykłady na temat hipnozy, hipnoterapii i tematów pokrewnych.
 2. Praktyczne ćwiczenia technik hipnozy i hipnoterapii w czasie zjazdów.
 3. Ćwiczenia między zjazdami nabytych umiejętności.
 4. Odtwarzanie i omawianie nagranych przez uczestników sesji hipnozy i hipnoterapii (zarówno indywidualnie, jak i grupowo(w czasie zjazdów)).

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów, który przećwiczył wszystkie nauczane techniki jest profesjonalnym hipnotyzerem i hipnoterapeutą, który jest w stanie większość klientów w ciągu zaledwie kilku minut wprowadzić do głębokiej hipnozy. Umie fachowo wyjaśnić czym jest, a czym nie jest hipnoza oraz rozwiać wszelkie błędne przekonania i lęki z nią związane. Zna najszybsze i najskuteczniejsze techniki hipnozy i hipnoterapii, dzięki czemu jest w stanie pomóc zarówno w rozwoju osobistym klientów, jak i rozwiązywaniu problemów. Bez problemu powinien radził sobie z takimi problemami jak nałogi, fobie, problemy emocjonalne czy zaburzenia snu u większości klientów. Ponadto zna najnowsze techniki hipnozy (takie jak wykorzystanie stanu Sichorta i Ultra-Wysokiego oraz Simpson Protocol) oraz umie je zastosować.

Perspektywy zarobkowe

Absolwenci krótszych i mniej zaawansowanych szkoleń z zakresu hipnozy i hipnoterapii biorą za sesję (trwającą od 45 do 90 minut) od 100zł do 400zł. Poziom zarobków zależy od miejsca prowadzenia sesji oraz od praktyki  im dłużej osoba jest hipnoterapeutą, tym staje się lepsza i może więcej liczyć za sesje. Tak więc absolwenci studiów podyplomowych z hipnozy i hipnoterapii mają szansę zarabiać tyle, a nawet więcej, pod warunkiem, że będą ćwiczyć nauczane techniki.

 

Warunki ukończenia studiów

Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów należy:

 1. Regularnie uczęszczał na zajęcia oraz wykonywał ćwiczenia w czasie nich.
  • Dozwolone jest 10% nieobecność. Wszystkie nieobecności muszą zostać odpracowane w sposób uzgodniony z prowadzącym.
 2. Wykonywał ćwiczenia między zjazdami.
 3. Napisać 5 studiów przypadków klientów, z którymi student pracował wykorzystując hipnoterapię.
 4. Odbył praktyki poprzez wykonanie ćwiczeń technik hipnozy i hipnoterapii.
 5. Zdał egzamin teoretyczny.
 6. Zdał egzamin praktyczny.
 7. Przynieść i omówić nagrania sporządzone w czasie prowadzenia hipnozy i hipnoterapii (minimum 5 nagrań).
 8. Terminowo wnosić wszystkie opłaty.

 

Miejsce i terminy

Trzysemestralne studia podyplomowe odbywają się w Warszawie w następujących terminach:

 • 29-30. pa­ździernika 2016r.
 • 19-20. listopada 2016r.
 • 10-11. grudnia 2016r.
 • 7-8. stycznia 2017r.
 • 25-26. lutego 2017r.
 • 25-26. marca 2017r.
 • 29-30. kwietnia 2017r.
 • 13-14. maja 2017r.
 • 3-4. czerwca 2017r.
 • 9-18. września 2017r.

 

Czesne

Regularne czesne za studia podyplomowe z hipnozy i hipnoterapii wynosi 6 900zł, ale z okazji pierwszej edycji zostało ona obniżone do 5 900zł.

 

Dodatkowo

Absolwent studiów dostanie dyplomy ukończenia następujących szkoleń/warsztatów:

 1. Intensywne Wprowadzenie do Hipnozy
 2. Podstawowe Umiejętności Hipnotyzera
 3. Hipnoza
 4. Podstawy Hipnoterapii
 5. Podstawowe Umiejętności Hipnoterapeuty
 6. Autohipnoza dla Hipnotyzerstwo
 7. Regresja Hipnotyczna
 8. Pozaregresyjne Techniki Hipnoterapeutyczne
 9. Zaawansowane Umiejętności Hipnoterapeuty
 10. Hipnoza Rozrywkowa
 11. Stany Pozasomnambuliczne
 12. Umiejętności Hipnoterapeuty Pozasomnambulicznego

Student, który ukończy studia może starać się o otrzymanie następujących certyfikatów:

 1. Hipnotyzer I’
 2. Hipnotyzer II’
 3. Hipnoterapeuta I’
 4. Hipnoterapeuta Pozasomnambuliczny I’
 5. Hipnotyzer Rozrywkowy I’

 

W celu uzyskania certyfikatów należy:

 1. uzupełnić wymagania certyfikacyjne (ćwiczenia technik hipnozy i hipnoterapii) do wymaganej przy danym certyfikacie liczby,
 2. przynieść dodatkowe nagrane sesje hipnozy i hipnoterapii oraz omówić je z prowadzącym (obowiązuje liczba nagrań odpowiadająca danemu certyfikatowi),
 3. uiścić dodatkowe opłaty certyfikacyjne (specjalna cena dla absolwentów studiów wynosi 150zł za cały proces certyfikacji, dla jednego certyfikatu).

 

Każdy absolwent studiów podyplomowych z hipnozy i hipnoterapii, który dodatkowo uzyska certyfikat Hipnoterapeuty I’ może starać się o rozpoczęcie współpracy z hipnotycznie.pl.

Hipnotycznie.pl zapewnia:

 • reklamę (między innymi poprzez stronę internetową),
 • superwizję,
 • ułatwienie kwestii prawnych (księgowość, podatki itp.).

STUDIA PODYPLOMOWE

Hipnoza i hipnoterapia

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Warszawa:
  tel. 608 765 668
  e-mail: hubert.oreziak@hipnotycznie.pl
 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08
Skip to content