plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci

Studia podyplomowe, kwalifikacyjne, trzysemestralne, przeznaczone dla osób pragnących nabyć uprawnienia do pracy w przedszkolu i na etapie edukacji zintegrowanej lub dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne z innego przedmiotu (etapu), chcących rozszerzyć swoje uprawnienia oraz dla osób szczególnie zainteresowanych rozwojem artystycznym (muzycznym, plastycznym) małego dziecka.

Od kandydatów na studia nie wymaga się umiejętności gry na instrumentach oraz znajomości zapisu nutowego.

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych, plastycznych z dziećmi w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym, w świetlicach, domach kultury, przygotowanie do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

 

Program studiów zakłada:

 1. Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela przedszkola i nauczyciela wczesnej edukacji w obszarach edukacji: językowej, matematycznej, środowiskowej, ruchowej, informatycznej oraz wyrównawczej z elementami warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki i nauczyciela plastyki,
 2. Przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności, prowadzenia zajęć muzycznych i plastycznych z elementami arteterapii,
 3. Zapoznanie z wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z wiedzą o systemach wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, z wiedzą na temat zarządzania placówką wychowania przedszkolnego i szkołą na pierwszym etapie edukacyjnym.
 4. RAZEM: 350 godz. zajęć w tym 30 godz. pracy własnej.Zajęcia trwają 3 semestry.

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08
Skip to content