plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Technik Usług Kosmetycznych

Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.

Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.

Kierunek dedykowany jest dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej kosmetyki w szczególności zaś do absolwentów szkół średnich.

Główną koncepcją kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych w Akademickim Studium Policealnym W. Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetyki, którzy będą posiadać szeroką praktyczną i merytoryczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie różnorodnych zabiegów kosmetycznych. Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
  i upiększającej,
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • ustalania rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem,
 • posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
 • odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowania składu preparatów kosmetycznych powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Technik usług kosmetycznych na rynku pracy
Technik usług kosmetycznych umożliwi absolwentom znalezienie pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa przygotowuje absolwentów do prowadzenia i organizowania własnego gabinetu kosmetycznego.

Przedmioty realizowane w ramach studium:
1. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
2. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
3. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
4. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
5. Podstawy przedsiębiorczości
6. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
7. Język obcy zawodowy
8. Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce
9. Praktyka zawodowa

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego kierunku, kształcimy także na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia;
 • dysponujemy własnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami kosmetycznymi oraz pracownią receptury kosmetycznej;
 • kształcimy w niewielkich grupach ćwiczeniowych;
 • główny nacisk kładziemy na praktyczne zajęcia warsztatowe;
 • zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem;
 • rzetelnie przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie;
 • oferujemy szeroką pulę dodatkowych kursów kosmetycznych.
Skip to content